Monday, September 18, 2006

Den foerste natt i et fremmed land...

Toget gaar rett forbi housing estaten vaar, men jeg tror ikke det kommer til aa plage meg noe saerlig ettersom jeg kun hoerer det etter at jeg har vaaknet og det siste toget gaar halv tolv. Hyggelig omraade, jeg fikk sett mye av det mens jeg ventet paa at gassmannen skulle komme og selvfoelgelig saa kom han heller ikke... Dritt og moekk. Aidan, Pete og jeg proevde ut en av de lokale kneipene i gaar.

No comments: