Tuesday, March 21, 2006

The Encounter


Negative0-14-14(1)
Originally uploaded by Tidleposh.
Lars Ole trives best i lag med svin fra Åsgårsstrand og selv gjør jeg meg best med hunder fra the Dockland's. Denne hunder tilhører et monument som representerer the Famine.

No comments: