Wednesday, August 30, 2006

Darling don't be so unhappy

I dag fikk jeg en ny jobb på en måte. Eller noe annet å gjøre på jobben. Fra halv ti til halv to passer jeg på haugevis av 8.klassinger som ikke klarer å gjøre som de får beskjed om. Er håpet ut for den oppvoksende generasjon? "Acta dig Björnstärna Björnson, för den nya vexande qvinnorörelsen" sa Stridberg.

Teaterøvelsen gikk bra, når man omsider fikk litt instruksjon. Av meg. Nå er det fortsatt crap, men ikke så dårlig at det blir flaut. Ellen Cath spurte meg om jeg kanskje burde bli teaterregisør enn diplomat. Går det ikke litt ut på det samme? Jeg har i alle fall gjort min andel.

stykkets beste spiller er kåret. I morgen er det generalprøve med masse skoleelever og min siste dag på jobben.

Astrid nisse

1 comment:

malou said...

Jammen Ingeborg, 8 - klassinger har ALDRIG kunnet gjøre som de får beskjed om, det er en naturlov!